Om oss

Verksamheten startade år 2016 när jag Lise-Lotte Sandbäck, efter 12 år hos en stor juristbyrå valde att gå vidare i yrkeslivet och driva egen byrå.

År 1998 blev jag jur. kand vid Stockholms universitet och gjorde efter min examen notariemeritering vid Gävle tingsrätt. Sedan dess har jag i mitt yrke arbetat med inriktning mot främst familjerätt. 

Som tidigare erbjuder jag rådgivning, upprättande av dokument och juridiskt biträde åt privatpersoner inom huvudsakligen familjerättens område men åtar mig även uppdrag inom andra rättsområden som rör privatpersoner.

Målsättningen är att ge varje klient den hjälp han eller hon behöver.