Rättsområden

Hos mig kan Du få hjälp med ärenden som hör samman med t ex:

  1. arv och gåva
  2. äktenskap och skilsmässa
  3. fordran och skuld
  4. köp, hyra och nyttjanderätt
  5. vårdnad, boende och umgänge gällande barn
  6. underhållsbidrag
  7. migration

Jag förmedlar även rättsskydd och rättshjälp.