Rådgivning/konsultation

Om du behöver råd i en rättslig fråga är du välkommen att kontakta mig!

Jag har erfarenhet från många av de rättsområden en privatperson vanligtvis kommer i kontakt med, tex arvsfrågor, föräldrarätt, samboskap, äktenskap, köp, gåva och migration.

Kanske har du frågor om vilken rätt du har till ett arv eller fördelningen av ett sådant, frågor om vad du kan göra när det är svårt att komma överens med ditt barns andra förälder i frågor som gäller barnet eller frågor om hur en bodelning mellan före detta makar går till? Dessa frågor och många andra kan jag hjälpa dig med.