Ombud/biträde

Jag kan såsom ombud företräda dig i tex en bodelning, vårdnads-eller arvstvist eller vara ditt målsägandebiträde eller biträde i ett migrationsärende.

Ibland är konflikten ett faktum och då kan det behövas ett ombud som företräder i kontakter med motpart, motpartsombud och andra i syfte att hjälpa dig att nå en överenskommelse med din motpart och som, i fall där en överenskommelse inte kan nås, företräder dig i en rättstvist vid domstol.

Ibland har du även enligt lag rätt att få ett biträde förordnat för dig, tex om du blivit utsatt för ett brott eller om du söker asyl i Sverige.